Intercom system

Här hittar du intercomsystem som gör det möjligt att kommunicera med andra förare samt handsfreesamtal och lyssna på musik från väldsledande Cardo!

Cardo Freecom 1 +

€144,50 inkl moms

Cardo Freecom 1 Duo +

€268,00 inkl moms

Cardo Freecom 2 +

€175,00 inkl moms

Cardo Freecom 2 Duo +

€329,00 inkl moms

Cardo Freecom 2X - Duo

€404,00 inkl moms

Cardo Freecom 2X - Single

€214,00 inkl moms